TURYŚCI POLSCY I SŁOWACCY WSPÓLNIE ŻEGNAJĄ STARY ROK

 • Slowacja 29.12.12Czeresnia przejscie na zakonczenie starego rok097 : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok098[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok100[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok101[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok102[2] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok103[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok106[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok110[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok111[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok116[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok118[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok120[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok131[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok133[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok134[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok141[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok143[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok146[2] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok149[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Sowacja29.12.12Czereniaprzejcienazakoczeniestaregorok153[1] : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok
 • Slowacja 29.12.12Czeresnia przejscie na zakonczenie starego rok096 : Słowacja 29.12.12 Czereśnia przejście na zakończenie starego rok